Phan mem ban hang salevnsoft

 
Phan mem ban hang salevnsoft

Dùng cho  cửa hàng tạp hoá, hiệu thuốc, siêu thị, kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất....


PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG (VNSoftSales) là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý doanh nghiệp như quản lý kho, thu chi, công nợ... Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhất của Microsoft dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm.

    Sản phẩm phần mềm có thể áp dụng cho các loại hình kinh doanh như quản lý siêu thị, chuỗi cửa hàng, chi nhánh, các loại hình doanh nghiệp khác nhau như thương mại, sản xuất, dịch vu..

CHỨC NĂNG

1. HỆ THỐNG

- Thông tin doanh nghiệp

- Tạo cơ sở dữ liệu

- Sao lưu dữ liệu

- Phục hồi dữ liệu

- Khoá sổ 

2. DANH MỤC

- Quản lý danh mục nhóm hàng hoá

- Quản lý hàng tồn kho.

- khách hàng, nhà phân phối

- Quản lý dư nợ đầu kỳ khách hàng

- Quản lý thông tin nhân viên, bộ phận.

3. NGHIỆP VỤ

 -  Quản lý mua hàng

-  Quản lý xuất nhập

- Quản lý bán hàng.

- Quản lý thu chi. 

4. BÁO CÁO  

- Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho.

- Báo cáo tình hình kinh doanh, lợi nhuận.

 - Báo cáo tình hình thu chi, công nợ.